©Letitia Gaba

------------

______________________________________________________________________________________________

News & Info/s

(LG/Ausschnitte)

Aktuell

--------------------------

 

-DRUCK MACHEN/Druckgrafik Heute, 17.01.- verlängert bis 21.02.19, PetersburgerRaum, Gladbacherstr. 50, 50672 Köln...

--------------------------

-Womwn Power in Art, Vernissage:21.03.2019/ Dauer der Ausstellung: 21.03.- 09.06.2019, Schloss Cantacuzino, Busteni, RO...

 

--------------------------

 

-StaubKleid, 10.03.-31.03.2019, Halle Zollstock, Gottesweg 79, 50959 Köln...

 

--------------------------

 

-Arbeiten aus der Ausstellung "O fata imposibila" sind noch bis März 2019 in der Galerie Isola ArtBrut zu erwerben/ Galerie Isola Art Brut, Falkstraße 40, 60487 Frankfurt am Main, 60487 Frankfurt a.M.

 

--------------------------

 

Info/s

Über

Meine künstl. Arbeit = ästhetische psychologische Versuche, die aus dem Unterbewusstsein schöpfen, um das Unsichtbare sichtbar und erfahrbar zu machen. Ich zeichne, weil ich muss und weil etwas innerhalb und außerhalb von mir dazu drängt, es zu tun.
Die Techniken: Grafiken; Zeichnungen, Linoldrucke, Holzdrucke gemischt mit Textilien oder andere Materialien. Ich bringe sie zusammen, indem ich sie zuerst zerstöre, zerschenide und sie anschliessend an die anderen Materialien nähe oder klebe = Textilgrafiken.

 

About

My artistic Work = aesthetic psychological experiments that draw from the subconscious to make the invisible visible and tangible. I draw because I have to and because something inside and outside of me urges me to do it.
The techniques: graphics; drawings, linoleum prints, wood prints mixed with textiles or other materials. I bring them together by first destroying, shredding and then sewing or gluing them to the other materials = textile graphics.

 

--------------------------

 

Über

"[...] In der Grafik wie in der Malerei von Letitia Gaba, wird ein mehrdeutiges visuelles Universum erzeugt, gleichermaßen dramatisch wie metaphorisch, wobei weiße und schwarze grafische Elemente auf grafische Landschaften möglicher Welten dominieren.

Zwischen die nicht klar als Himmel/Oben und Erde/Unten definierten Flächen werden Verkettungen visualisiert -durch spielerische, filigrane, asexuelle Strukturen oder durch große rote Flächen, wobei die weißen Räume oder schwarzen Linien grafische Rhythmen erzeugen.

Das Verhältnis zwischen der Spontanität und der Dichte des einzelnen grafischen Elements und der gesamten diskursiven und komplementären grafischen Architektur findet ein Gleichgewicht im Gesamtspiel aller künstlichen, seltsam erscheinenden grafischen Bau-Elemente, die offen sind sowohl für viele mögliche Interpretationen als auch für interrogative Emotionen. [...]"

Auszug aus der Kritik (übersetzt aus dem Rumänischem/LG) von ©Nicolae Macovei (Kunstkritiker, Künstler, Theaterdirektor)

 

Despre

Originaltext (ro): Letiția Gaba este un artist al sensibilității imaginarului, al unui spațiu simbolic ad-hoc, întredeschis inconștientului personal, dublat de o liberă organizare a comunicării. Imaginea îmbracă o individualitate tensionată, aparent spontană, plină de rafinament caligrafic, poetic adeseori, fără însă a fi romanțios ori literar. Astfel, în grafica și pictura Letiției Gaba, se generează un univers vizual ambigu, dramatic și metaforic deopotrivă, unde predomină albul și negru traseelor, de hartă sui-generis a unor posibile lumi fremătînd rece între un cer și un pămînt indefinit sau delicate structuri ludice asexuate ori mari suprafețe de roșu, unde pata de alb și linia neagră, descriu pulsațiile unor adevărate dantelării genuine. Raportul dintre impulsivitatea și densitatea de expresie, pe de o parte și, pe de altă parte, arhitectura intregului, cu itemuri discursive și complementare deopotrivă, se echilibrează rezultînd ansambluri sintetice stranii, deschise interpretărilor dar, totodată, și emoției interogative. Lucrările Letiției Gaba par a reprezenta un fel de eliberare, bine temperată, în raport cu certitudinile unor lumi pur descriptive, istorice, propunînd un fel de anarhie structurală disimulată în forme repetitive: cercuri nedefinite, globuri și cupole geodezice, posibile grădini luxuriante, peisaje vag robotizate, fragmente de plante și stratificări exotice, universuri atemporale cu legi și raporturi parte/întreg misterioase ori energii subterane grave, necunoscute încă, mecaniciste, și poate distructive, de ce nu... Acest schematism ʺtehnicʺ și transcendent deopotrivă, fragmentat, violent uneori, cartografic și antiliric alteori, pune în jocul formelor și al semnificațiilor ideatice o naivitate dar și o rigoare să zicem, dodecafonică, atent organizată, însă plină de prospețime dar și de profundă neliniște. Uneori tenta gratuității, a distanțării sau chiar a jocului delicat, informal, adolescentin, uimesc printr-o notă de abandon într-un indistinct metaforic futurist. Alteori încărcătura imagistică capătă o greutate simbolică de aripi frînte ori de aluzii semantice de teatru asiatic. În sfîrșit, se poate remarca buna familiarizare a artistei cu modul de exprimare paradigmatic contemporan dar și cu puterea/necesitatea de a se într-un cîmp estetic imprevizibil și violent ca cel al zilelor noastre.

Letiția Gaba posedă un solid parcurs ideatic în căutarea limbajului propriu și, ca orice artist neliniștit, însă plin de vitalitate, se definește/redefinește odată cu efortul de a dialoga cu sine și cu ceilalți prin idee și expresie plastică. Propunînd, ca martor și participant implicat, un spațiu reflexiv-estetic, o percepție liberă, vie și individualizantă, în puternica, uneori prea puternica, tensiune existențială a lumii de astăzi.

©Nicolae Macovei (critic de arta, artist, director de teatru)

 

--------------------------

More reviews on request to/Weitere Kritiken auf Anfrage an/ Mai multe critice la: L.Gaba(et)gmx.de

--------------------------